Acesta este un serviciu de divertisment. Costul total al serviciului este de 3.60€
Politica de confidenţialitate

Prezenta politică de confidenţialitate descrie modul în care colectăm, utilizăm, dezvăluim şi prelucrăm altfel orice informaţii personale, care primim de la utilizatorii site-ului. Utilizând site-ului, sunteţi de acord cu politica de confidenţialitate care solicităm.

  1. Datele care necesităm
    Pentru a utiliza site-ul este nevoie de a furniza următoarele informaţii: numele, data naşterii, locul naşterii.
  2. Cum vom utiliza datele pe care le-aţi furnizat
    Datele furnizate de dvs. sunt utilizate exclusiv în scopul prestării de servicii de pe site-ul pentru a oferi un serviciu mai calitativ şi personalizat.
  3. Furnizarea datelor către terţi
    Noi nu vom furniza datele dvs.personale părţilor terţe , sub orice formă, cu excepţia cazurilor în care aceste date sunt solicitate de către poliţie, tribunal sau altă instituţie guvernamentală, care este autorizată de a accesa datele.